Belas Spa trên VNExpress Eva
Trung tâm 1: 235 Lý Chính Thắng,  P.7, Quận 3, TP. HCM
Trung tâm 2: 438 Võ Văn Tần,  P.5, Quận 3, TP. HCM
Trung tâm 3: 14 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng